Yan etkileri bildir

Lütfen bu sayfanın Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısı ile ilgili bir Advers Olayı bildirmek için olduğunu unutmayın. Medikal Bilgi talepleriniz için lütfen web sitemizdeki ilgili sayfaya bakınız.

Advers Olay Nedir?

Advers Olay, o ilaca bağlı geliştiği düşünülsün ya da düşünülmesin herhangi bir istenmeyen tıbbi durumdur. Bir Advers Olay, ürünün alımı/kullanımı ile ilişkili herhangi bir olumsuz veya amaçlanmamış anormallik, bulgu veya hastalık olabilir. Bu nedenle, gözlemlenen bir fiziksel veya psikolojik tepkinin, öncesindeki ilaç kullanımına bağlı olduğu şüphesi, bildirimde bulunmak için yeterlidir.

Neden Advers Olayları Bildirmelisiniz?

Advers olayların bildirilmesi, ilaç şirketleri ve düzenleyici makamların ilaç/ürün kullanımını daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olduğundan.
BioNTech için ilaç güvenliliği ve hastaların korunması birincil öncelik taşır.

BioNTech'in üreticisi olduğu ilaçlarla ilişkili Advers Olayları bildirmekle, ilaçlarımızın güvenliliğini arttırarak kullananların sağlığını daha iyi korumamıza yardımcı oluyorsunuz. Sağladığınız bilgiler, ayrıca düzenleyici makamlara bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi sağlar.

Bu web sayfasını Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşımıza dair Advers Olayları bildirmek için kullanabilirsiniz.
Klinik araştırmaların bir parçası olarak ortaya çıkan Advers Olaylar, ilgili koordinatör klinik araştırma merkezine bildirilmelidir.

Siz veya adına bildirimde bulunduğunuz kişi şu anda bir Advers Olaydan  muzdaripseniz, Advers Olayı bildirmeden önce doktorunuzla veya başka bir uygun sağlık mesleği mensubuyla iletişime geçmelisiniz.

Bir Advers Olayı bildirmek için web sayfamızda bulunan aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Advers Olay raporunuzla birlikte bizimle paylaşacağınız tüm bilgiler ve kişisel veriler BioNTech'in politikaları ve standart çalışma prosedürleri ve yerel yönetmelikler doğrultusunda korunacak ve gizli tutulacaktır. Vereceğiniz bilgiler, ilaç ilaç güvenliliği izleme amacıyla ve Advers Olay raporunuzu uygun şekilde ele almamızı sağlamak için kullanılacaktır ve yasaların gerektirdiği şekilde sağlık makamları ile paylaşılabilir. Sakladığımız kişisel verilerinize erişme hakkınız vardır. Daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimizi okuyunuz.

Advers Olay raporunuzu alan, işleyen ve saklayan BioNTech'in iştirakleri, iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları, Türkiye dışındaki ülkelerde bulunabilir. Kişisel verilerinizin Türkiye dışında işlenmesinin yasal dayanağı açık rızanız olacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimizi okuyunuz.

Kişisel Bilgiler

Nothing found

Nothing found

Nothing found

Nothing found

Şüphelenilen Ürüne Dair Bilgiler

Şüphelenilen Ürünün Adı* Seri Numarası Son Kullanım Tarihi Endikasyonu Uygulanma Tarihi Uygulanma Yolu Rapel Doz Mu?

Şüphelenilen rn az bir ilacın adını ekleyiniz.

Şüphelenilen Ürüne Dair Bilgiler

Nothing found

Hasta Bilgisi

Nothing found

Nothing found

Nothing found

Nothing found

Hastayı tanımlayan en az bir bilgiyi giriniz: İsminin Baş Harfleri, Doğum Tarihi, Yaş Grubu ya da Cinsiyeti.

Advers Olay(lar)

Advers olayın gerçekleştiği ülke* Advers Olay* Başlangıç tarihi/saati Bitiş tarihi/saati Advers Olay(lar) Şunlardan Biriyle Sonuçlandı Mı? Advers Olayın Sonucu Advers Olaya Dair Ek Bilgiler

Lütfen "Advers Olay*" alanını doldurunuz.

İstenmeyen Olay

Nothing found

Nothing found

Nothing found

Bu raporu göndererek, kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Gizlilik Bildirimi, haklarınız ve bunları nasıl kullanacağınız hakkında bilgiler dahil olmak üzere, advers olay raporunuzla ilgilenirken kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi ana hatlarıyla belirtir. Hizmet Sağlayıcımız, ilaç güvenliliği amacıyla raporunuzu analiz etmek için gerekli olan advers olay takip soruları veya eksik bilgiler için sizinle iletişime geçecektir.