Medikal Bilgi Talebi

Lütfen bu sayfanın Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA Aşısı ile ilgili Medikal Bilgi talepleri için olduğunu unutmayın. Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA aşısı ile ilişkili herhangi bir advers olayı web sayfamızdaki ilgili formu kullanarak bildirebilirsiniz. Bir klinik araştırma sırasında meydana gelen advers olaylar, ilgili koordinatör klinik araştırma merkezine bildirilmelidir.
Siz veya adına bildirimde bulunduğunuz kişi bir ciddi advers olay yaşamaktaysa, bu advers olayı bildirmeden önce doktorunuza veya başka bir sağlık mesleği mensubuna başvurmalısınız.

Pfizer-BioNTech COVID -19 aşisi için Medikal Enformasyon Birimimize ulaştiğiniz için teşekkür ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM), Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu kapsamında, Pfizer-BioNTech COVID-19 Aşısına özel ithalat izni vermiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkili sağlık kurumlarıdır ve tıbbi bilgi talepleri ile ilgili olarak hastalara destek olabilirler.

Sağlık mesleği mensubuysaniz, lütfen medikal bilgi talep formu, telefon veya e-posta yoluyla taleplerinizi iletiniz. E-posta yoluyla medikal bilgi talep ederek, aşağıdaki linkten erişilebilecek gizlilik bildirimi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve yurt dışına aktarılması için açık rıza vermiş olduğunuzun farkında olun.

BioNTech bağlı kuruluşları, iş ortakları ve Medikal Bilgi talebinizi alan, işleyen ve saklayan hizmet sağlayıcıları, Türkiye dışındaki ülkelerde bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin Türkiye dışında işlenmesinin yasal dayanağı açık rızanız olacaktır. Medikal Bilgi talebinizle paylaştığınız kişisel verilerin Türkiye dışında toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine izin vermemeniz durumunda aşağıdaki form aracılığıyla talebinizi iletemeyeceğinizi lütfen unutmayınız. Daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimimizi okuyunuz.

 

Kişisel Bilgiler

Nothing found

Nothing found

Nothing found

Tıbbi Bilgi Talebi

Bu raporu göndererek, kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılmasına izin vermiş oluyorsunuz. Gizlilik Bildirimimiz, haklarınız ve bunları nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiler dahil olmak üzere, talebinizle ilgilenirken kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizi ana hatlarıyla belirtir.